Maharishi Mahesh Yogi MAHARISHI MAHESH YOGI

Az Egyesített Mező Maharishi-féle technológiájának, a Transzcendentális Meditáció és TM-Szidhi programjának megalapítója

„A Transzcendentális Meditációban a tudatos elme a tudatosság önmagára irányuló állapotába kerül, ez az emberi tudat legegyszerűbb formája, itt a tudat csak önmaga felé nyitott. A tudatnak ez az önmagára irányuló állapota, a fizika legújabb, szuper-szimmetrikus egyesített kvantummező elmélete szerint a Természeti Törvény Egyesített Mezeje, amely önnön belső interaktív dinamizmusa révén a teremtés különböző formáiban és jelenségeiben jut kifejezésre."

„Amikor a TM módszerének segítségével a tudatos elme azonosul az Egyesített Mezővel, az emberi tudatosság megnyílik saját teljes potenciáljának, amely nem más, mint a természet intelligenciájának teljes potenciálja. Ennek eredményeként a gondolkodás és a cselekvés spontán módon egyre nagyobb összhangba kerül a természeti törvény evolúciós erejével."

„A Transzcendentális Meditáció az az egyszerű eljárás, amely a legalapvetőbb szint felelevenítésével lehetővé teszi, hogy minden egyén élete a teljesség méltóságára emelkedjék, amelyben a tökéletes egészség, boldogság és siker a mindennapi élet természetes jellemzői."

MAHARISHI

 

MI A TM?

A TM egy egyszerű, természetes, könnyen elsajátítható mentális technika, melyet 15-20 percig kell gyakorolni minden nap, reggel és este, kényelmes ülő helyzetben, csukott szemmel. E technika gyakorlása közben az egyén lehiggad, és a pihenő éberség nagyszerű állapotába jut; a test teljesen kipihentté válik, az elme túllépi az emberi tudatosság, a transzcendentális tudat megtapasztalásához szükséges összes mentális tevékenységet, azaz eljut abba az állapotba, ahol a tudat nyitva van saját magának. Ez a transzcendentális tudat, az egyén teljes kreatív poteciáljának forrása.

MI NEM A TM?

A TM nem vallás, nem filozófia, és nem egy különleges életmód. Ha nem hiszünk benne, akkor is működik. A TM viszont nincs ellentétben egyik vallással sem. Ellenkezőleg, minden vallás gyakorlásához a természeti törvények egyesített mezejének legalapvetőbb szintjéről nyújt támogatást, így az egyén közelebb kerül saját vallásához, illetve jobban megérti azt.

KI TANULHATJA MEG?

A TM-et bárki könnyen elsajátíthatja. Mindenféle kultúrájú, vallású és neveltetésű emberek gyakorolják a technikát a világ minden táján. A több mint 4 millió meditálóból, Magyarországon közel 14 ezer ember végezte el a TM-tanfolyamot.

HONNAN ERED?

A Transzcendentális Meditáció Technikája egy ősrégi védikus hagyományból származó tudás a modern tudomány által igazolva. A TM 30 éves fennállása óta 27 országban 160 független egyetemen es kutatóintézetben több mint 500 tudományos vizsgálatot végeztek e technika működését s hatásait illetően

HOGYAN HAT A TM?

A technika gyakorlása során elért mély nyugalom feloldja a felhalmozódott stresszt és fáradtságot, ezáltal megszünteti a pszichoszomatikus betegségek okait, erősíti és fejleszti az egyén kreatív potenciálját, gazdagítja az élet minden területét.

 

Dr. Selye János DR.SELYE JÁNOS A Montreali Orvostudományi Intézet igazgatója, nemzetközileg elismert kutató a stresszvizsgálat területén

„Az eddig végzett tudományos kutatások kimutatták, hogy ellenkezőleg a gyógyszerek hatásával, mely a szervezettől erőfeszítést igényel a stressz oldására, a Transzcendentális Meditáció e nélkül az erőltetés nélkül éri el azt a fiziológiai hatást, hogy a szervezet stresszmentessé váljon. A Transzcendentális Meditáció olyan mértékben megnyugtatja az ember központi idegrendszerét, hogy az megszabadul a stresszektől...."

NYUGALMI SZINTEK

Nyugalmi szintek

A Transzcendentális Meditáció felfrissíti és regenerálja az idegrendszert azáltal, hogy a mély álomban elért nyugalmi állapotot kétszeres intenzitással biztosítja.

UTALÁS: Wallace, R. K. és H. Benson, „A Meditáció Fiziológiája", Scientific American, 226. kötet, 2. szám, 84-90. oldal. 1972. február USA

CSÖKKENŐ SZORONGÁS

Mérsékeltebben szorongó magatartás

Csökkenő szorongás

A TM-program hatása a szorongás mint jellemző magatartás csökkenésére közelítőleg kétszer akkora, mint minden más meditációs és relaxációs technikáé.

UTALÁS: Kenneth Eppley, Allen I. Abrams, and Jona-than Shear: Effects ofMeditation and relaxation on Trait Anxiety: A Meta-Analysis