Kik vagyunk, mit akarunk, mi a célunk, hol a helyünk a nemzetközi és a hazai rendszerben?

A Globális Női Szervezet (GWO) a Globális Világbéke Országának (GCWP) női szárnya.

Maharishi azt ajánlotta, hogy szerte a világon az anyák tápláló minőségükkel irányítsanak egy különálló, második szervezetet. Az élet két oldalának, nőknek és férfiaknak megvan a saját, egyedülálló minőségük.

Egy család is csak akkor lehet erős és harmonikus, ha minden egyes családtag fejlett tudatossággal rendelkezik.

Szervezetünk Magyarország (Hamsza) Raj Rajeshwarija áldásával és irányításával működik. Központja a Maharishi Legyőzhetetlenség Központ, GWO Nemzeti Iroda, ahol a Maharishitől kapott tudás áramoltatását elősegítő nők dolgoznak.

Maharishi irányelvei szerint minden tanítással kapcsolatos tevékenység nemek szerint külön-külön történik, amibe a három napos ellenőrzés, haladó előadások és más tanfolyamok is beletartoznak. Maharishi azt mondta: „ahol elkülönítve folyik a tanítás, ott a tanulás sokkal élvezetesebb”. Tudományos kutatások alátámasztják, hogy a tapasztalatszerzés és a tanulás a nőknél másként történik, mint a férfiaknál. A nőknek és a férfiaknak sokkal kényelmesebb a tanulási folyamat, amikor a nőket női TM tanárok, a férfiakat pedig férfi TM tanárok tanítják. Ilyenkor mélyebbek a tapasztalataik és könnyebben is tanulnak a nők is és a férfiak is.

Szükségünk van tehát egy olyan helyre, ahol a nők saját belső világukba vonulhatnak el, így női minőségeiket felerősítve a környezetüket javíthatják, támogathatják.

Ahogy Maharishi mondta: „Meg kell szilárdítani a minden anyában és nőben lévő tápláló erőt.”

A Nők a Teljes Tudásért Alapítvány terveinek, elképzeléseinek, programjainak rövid összegzése.

A Maharishi Legyőzhetetlenség Központ, GWO Nemzeti Iroda - már csak a nőiességéből fakadóan is - harmóniára törekszik önmagán belül, a környezetével is, és a kapcsolati rendszerében is. Ezért természetes módon kíván együttműködésben élni a Maharishi Védikus Tudománya Alapívánnyal (MVTA), a programok időbeni és helyszíni megosztásában, tematikai felosztásában is.

  • Támogatja azon programok kialakítását, szervezését és megrendezését, amelyeket Maharishi elveinek megfelelően a nők önállóan valósítanak meg.
    • Ezen belül helyet biztosít mindazon programok női résztvevőinek, amelyek ilyen tevékenységre irányulnak.
  • Nyitott arra, hogy tevékenységét az MVTA szervezésében megvalósuló eseményeken kommunikálja, és teret ad saját rendezvényein az MVTA programjainak ismertetésére.
  • A viszonosság elve alapján lehetőséget teremt arra, hogy a saját szervezésében megvalósuló általános rendezvényeire az MVTA meditálóit meghívja.
  • Honlapján, hírleveleiben, információs fórumain a viszonosság elve alapján közzéteszi az MVTA által megadott információkat.