Teljes Tudás Alapú Kultúra

A társadalom életét fontosnak tartjuk előremozdítani és az is fontos szempont, hogy tiszteljük a helyi kulturális hagyományokat és az anyanyelvet, ami generációról-generációra öröklődik. Minden térség kulturális hagyománya és anyanyelve a minden kultúrára jellemző egyetemes természeti törvényeket eleveníti meg.

Amikor valamely nemzet kollektív tudata összehangolt, vagyis a nemzet a természeti törvényekkel összhangban él, akkor minden egyén természetes módon fenntartja a neki kedves kulturális hagyományt, egyúttal magáévá teszi mindazt, ami gazdagítja a nemzet életét, és szolgálja a fejlődést. Ennek természetes eredménye, hogy a nemzet ellenáll bármely külső vagy belső negatív hatásnak, és a békés egymás mellett élést gyakorolja más nemzetekkel.

Alapítványunk támogat minden kultúrát, valamint hagyományt, és arra bíztatjuk a magyar hölgyeket, hogy ünnepeljék és elevenítsék fel kulturális hagyományaikat, valamint tartsák tisztán a magyar anyanyelvüket az elkövetkezendő generációk számára. Alapítványunk szintén megünnepli az ősi védikus hagyományokat, amelyek megelevenítik a minden ember számára egyetemes természeti törvényeket, valamint előmozdítják a fejlődést és harmóniát a világban.